Elma Çocuk

  1. Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak okumaktan zevk almalarını hedefler.
  2. Yayınlarında akılcı, çağdaş ve doğru içeriklere yer verir. 
  3. Çalışmalarında bilimi temel alır ve akademik dürüstlüğe önem verir. 
  4. Çocukların yaş ve gelişim dönemi özelliklerini göz önünde bulundur ve sanatsal algılarının gelişimini destekler.
  5. Farklı bakış açılarını değerlendirir, bireysel farklılıklara karşı duyarlıdır.
  6. Yazar, çizer ve okuyucularının işbirliği içinde olduğu ortamlar yaratır. 
  7. Yayınlarında Türkçenin ve ülke kültürünün doğru bir şekilde aktarılmasına önem verirken aynı zamanda evrensel değerleri de yansıtır.
  8. İlkeli, duyarlı, açık fikirli, sorumluluk sahibi ve sorgulayan bireyler için çalışır.
  9. Çocukların doğuştan gelen meraklarını destekleyen, yaratıcı düşünme becerilerini geliştiren içerikler sunar.
  10. Yurt sevgisi, hoşgörü, dürüstlük, iş kalitesi ve girişimcilik temel değerleridir.